MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Diagnoza
Terapia
Działania profilaktyczne i edukacyjne
Wsparcie dla rodziców
Doradztwo zawodowe