MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2021-02-03 

Punkt Interwencji Kryzysowej

print

Od 10 lutergo 2021 MZ PPP w Kielcach przywraca pracę Punktu Interwencji Kryzysowej w formie zarówno porady telefonicznej oraz rozmowy/spotkania z pracownikiwm w MZ PPP.

Dyżur odbywa się każdą środę w godzinach, od 16.00 do 18.00, zarówno osoby dorosłe, młodzież, dzieci potrzebujące wsparcia, rozmowy, porady mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego w/w godzinach, pod nr: 41 367 67 28 wew. 305 lub do kontaktu bezpośredniego w siedzibie MZ PPP w gabinecie nr 05 (parter)

Pracę Punktu Interwencji Kryzysowej koordynuje: mgr Dorota Słapek

Zapraszamy!

Wróć