MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Archiwum

2021-06-30
Jak dziecko przeżywa stratę bliskiej osoby

Zobacz webinarium

2021-06-30
Jak dziecko przeżywa stratę bliskiej osoby część II

Zobacz webinarium

2021-06-30
DEPRESJA praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Zobacz webinarium

2021-06-30
DEPRESJA praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli część II

Zobacz webinarium

2021-06-30
Interwencja kryzysowa w sytuacjach przemocowych

Zobacz webinarium

2021-06-29
Zagrożenia spowodowane okresem izolacji oraz wspieranie dziecka podczas powrotu do szkoły

Zobacz webinarium

2021-06-29
Wakacje po nauce zdalnej - jak wspierać dziecko

Zobacz webinarium

2020-06-25
Trudności w obszarze seksualności osób ze spektrum autyzmu

Zobacz webinarium

2020-06-04
Seksualność osób ze spektrum autyzmu

Zobacz webinarium

Wróć