MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Procedury

Procedury obowiązujące w MZ PPP w Kielcach
Ogólne zasady przyjmowania dzieci (uczniów) w MZ PPP w Kielcach
Szczegółowe zasady odnoszące się do kwalifikowania dzieci (uczniów) do MZPPP
Schemat organizacji diagnozy i terapii w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych:
Organizacja terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej
Organizacja terapii integracji sensorycznej
Zasady przyjęcia oraz prowadzenia terapii ?EEG - Biofeedback? w MZ PPP w Kielcach
Współpraca z rodziną
Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego