MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

AKTUALNOŚCI

2021-11-27

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana przez mężczyzn, organizowana jednocześnie w blisko 60 krajach w tym również w Polsce. Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się w dniu 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy wobec Kobiet a kończy się 10 grudnia - ...

Czytaj więcej

2021-11-27

Zaproszenie na warsztaty Dzieci są ważne

W związku z realizacją Projekt #DziecisąWażne w ramach Programu Osłonowego, pn.: „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE", zapraszamy do udziału w warsztatach „Rola i zadania oświaty w realizacji procedury „Niebieskiej Karty” prowadzonej wobec dziecka”, które od...

Czytaj więcej

2021-09-07

E-Mocni – dobrostan nauczyciela i ucznia- konferencja on-line

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli, zainteresowanych tematem propagowania zdrowia i dobrostanu psychicznego wśród społeczności szkolnej, do udziału w Konferencji online “E-Mocni-dobrostan nauczyciela i ucznia” organizowanej we współpracy z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Konferencja otwiera działania w projekcie “E-Mocn...

Czytaj więcej

2021-02-03

Punkt Interwencji Kryzysowej

Od 10 lutergo 2021 MZ PPP w Kielcach przywraca pracę Punktu Interwencji Kryzysowej w formie zarówno porady telefonicznej oraz rozmowy/spotkania z pracownikiwm w MZ PPP. Dyżur odbywa się każdą środę w godzinach, od 16.00 do 18.00, zarówno osoby dorosłe, młodzież, dzieci potrzebujące wsparcia, rozmowy, porady mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu in...

Czytaj więcej

2021-01-04

Wsparcie udzielane w czasie ferii przez Poradnię

Informujemy, iż w czasie ferii zimowych jest możliwość dobrowolnego korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poradnia pracuje normalnie, do dyspozycji są numery telefoniczne : 413676728 oraz 413676287 a także mail: ferie2021@mzppp.pl. prosimy o kontakt w godzinach pracy poradni, 8.00-12.00 oraz 12.00-18.00. Serdecznie zapraszamy do kontaktu....

Czytaj więcej

2020-12-03

Punkt Interwencji Kryzysowej

Od 18 llistopada b.r. MZ PPP w Kielcach przywraca pracę Punktu Interwencji Kryzysowej w formie porad telefonicznych. Dyżur odbywa się każdą środę w godzinach, od 16.00 do 18.00, zarówno osoby dorosłe, młodzież, dzieci potrzebujące wsparcia, rozmowy, porady mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej....

Czytaj więcej

2020-12-03

Kampania Biała Wstążka

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet, zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. W naszym mieście po raz czternasty Wszyscy będziemy mogli przyłączyć się i solidarnie powiedzieć „NIE” przemocy. Tegoroczne hasło brzmi: „Reaguj na przemoc w rodzinie”....

Czytaj więcej

2020-05-15

Odwołanie I Festiwalu Wokalnego pn: Piosenka, Wiosenka

Organizatorzy I Festiwalu Wokalnego „Piosenka, Wiosenka” z przykrością informują, że z uwagi na trwający stan epidemii, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu w zaproponowanej w regulaminie formie. Serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, już dzisiaj zapraszamy do udziału w Festiwalu w przyszłym roku. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy w podziękowa...

Czytaj więcej

2020-04-17

Jak działa mózg dziecka...

Jak działa mózg dziecka......

Czytaj więcej

2020-04-17

Porozmawiajmy o uczuciach - ćwiczenia dla rodziców i dzieci

Porozmawiajmy o uczuciach - ćwiczenia dla rodziców i dzieci...

Czytaj więcej

Wróć