MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Dla przedszkoli (dzieci i ich rodziców)

Diagnoza
Terapia
Działania profilaktyczne
Wsparcie dla rodziców