MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

O NAS


Działania Poradni koncentrują się wokół nadrzędnego celu, którym jest dobro osób korzystających z jej usług. Pracownicy realizują Misję Poradni, ujętą w słowach Janusza Korczaka:

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną oraz informacyjno-szkoleniową.
Wysoka jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, ucznia, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego jest priorytetem i standardem pracy w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach.  Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne i dobrowolne. Poradnia udziela pomocy  dzieciom, uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu miasta Kielce.

Wróć

WIĘCEJ

MISJA I WIZJACELE I ZADANIA