MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Zespół Orzekający

Przyjmowanie dokumentacji na zespół orzekający
Rozpatrywanie odwołania od orzeczenia